Підручники для школи
 
Криворізька гімназія №18 Криворізької міської ради
 
Агитки - Анимированные флаги стран

Форми методичної роботи

 

 

Форми методичної роботи

Як відомо, головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок, вмінь. Для підвищення ефективності функціонування системи методичної служби у нашому закладі при плануванні роботи враховується оптимальне поєднання різних сучасних форм та методів роботи. Зокрема – це індивідуальні, групові та масові форми роботи, які різняться між собою використо­вуваними прийомами, будучи однаково спрямованими на вдосконалення майстерності вчителя і педагогічного колективу загалом.

 

Сутність індивідуальних форм методичної роботи полягає у самостій­ній роботі педагога над підвищенням теоретичного рівня своїх знань, вдосконаленням методичної майстерності. Ці форми методичної роботи є складовою самоосвіти вчителя, здійснюються за індивідуальними планами з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва школи, досвідчених педагогів. Змістом індивідуальних форм методичної роботи є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі шкільних та районних методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, розробка проблем, пов'язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи, підготовка доповідей, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників тощо.

Метою групових (колективних) форм методичної роботи є підвищення май­стерності всіх учителів у процесі цілеспрямовано сплано­ваних і реалізованих заходів. Основною організаційною формою групової (колективної) методичної роботи залишаються методичні об’єднання комісії, головною функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої та спеціальної освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки, перспективним педагогічним досвідом.

Масові форми методичної роботи сприяють збагаченню інтере­сів, духовних і професійних потреб педагогів, є формою виявлення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду. Також ці форми методичної роботи мають сприяти виробленню єдиної педагогічної позиції і підходів до важливих педагогічних проблем. Для них характерні наявність постійного складу педагогів, плановість і періодичність у роботі. Особливе місце у цій структурі належить педраді, яка з одного боку виступає як постійно діючий колегіальний орган управління школою, а з другого – як дієва форма масової методичної роботи школи.