Підручники для школи
 
Криворізька гімназія №18 Криворізької міської ради
 
Агитки - Анимированные флаги стран

Етапи роботи над проєктом

2020-2021

Концептуально-діагностичний

 

 1. Конкретизація завдань проєкту.

 2. Планування роботи семінарів, педагогічних рад, творчих груп.

 3. Створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності учнів різного віку, визначення показників для системного відстеження.

 4. Діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи у проєкті.

 5. Масове впровадження педагогічних технологій, що відповідають сучасним вимогам.

 6. Накопичення досвіду управління інноваційними процесамив в нових реаліях освітньої діяльності.

2021-2022

Практичний (системний)

 

 1. Аналіз визначених напрямків роботи, педагогічного досвіду, обґрунтування основних ідей для широкого запровадження.

 2. Аналіз матеріалів діагностики рівня розвитку основних компонентів самоефективності учнів та їх навчальних досягнень.

 3. Участь в огляді-конкурсі «Дистанційна освіта Дніпропетровщини»

 

2022-2023

Підсумковий

 1. Узагальнення передового педагогічного досвіду роботи з розвитку основних компонентів самоефективності учнів різного віку.

 2. Розробка електронних дидактичних матеріалів з окремих предметів.

 3. Різні види публікацій

 4. Аналіз даних моніторингового дослідження рівня розвитку основних компонентів самоефективності учнів та їх навчальних досягнень.

 5. Участь у різного рівня наукових конференціях.

 

2020-2021 н.р.

Наказ "Про організацію роботи над обласним науково – методичним проєктом «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової українсько школи» (І етап)"

 

План реалізації науково-методичного проєкту

«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в

освітньому просторі Нової української школи»

(2020-2023)

І етап  (концептуально-діагностичний)


Заходи

Термін виконання

Очікувані результати

Відповідальні

1.

Обрання проблеми, над якою працюватиме педагогічний колектив протягом 2020-2023 р.р.

до 01.09.2020

Високий рівень активності та мотивації педагогів працювати над проблемою

Адміністрація

2.

Теоретичне осмислення та обґрунтування проблеми

Вересень 2020

Ознайомлення з новим етапом роботи

Педагогічний колектив

3

Визначення основних напрямів роботи над проблемою, створення творчої групи

Вересень 2020

Підготовка педагогічних кадрів до реалізації завдань креативної освіти

Піцик О.І.,

заступник директора з НВР

4.

Розробити і провести цикл установчих, психолого – педагогічних семінарів та практикумів з проблеми

Протягом року

Удосконалити систему психолого-педагогічного супроводу особистості

Домуховська М.Р., практичний психолог

5.

Визначення рівня готовності педколективу працювати над проблемою (психологічне діагностування та прогнозування рівня самоефективної особистості в освітньому просторі)

Жовтень 2020

Удосконалення системи виховання соціально компетентної особистості

Домуховська М.Р., практичний психолог

6.

Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня мотиваційного компоненту самоефективності

Протягом року

Виявлення високого рівня інтенсивності спілкування підлітка з однолітками

Домуховська М.Р., практичний психолог

7.

Провести педагогічну раду за темою: «Розвиток мотивації до освіти та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до організації навчального процесу»

Березень 2021

Визначення пріоритетних напрямків роботи

Піцик О.І.,

заступник директора з НВР

8.

Провести методичну раду за темою: «Педагогічне управління самостійною роботою учнів в умовах дистанційного навчання»

Листопад 2020

Запровадження гнучких моделей соціалізації учнів під час організації освітнього процесу

Піцик О.І.,

заступник директора з НВР

9.

Засідання Школи класного керівника «Методи роботи класного керівника з питань розвитку соціально-емоційного інтелекту та дієвої емпатії»

Квітень 2021

Активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення фахової майстерності педагогів

Піцик О.І.,

заступник директора з НВР