Підручники для школи
 
Криворізька гімназія №18 Криворізької міської ради
 
Агитки - Анимированные флаги стран

Методична робота

Сучасні умови розвитку суспільства зумовлюють появу нових методик, технологій, переорієнтацію підходів і пріоритетів методичної готовності педагога до реалізації завдань навчально-виховного процесу, формування життєво важливих компетенцій. Вирішенню саме цих завдань підпорядкована система методичної роботи Криворізького НВК №18, що спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, роботу в нових умовах, залучення до дослідницької діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як органічного поєднання професійних знань, навичок, вмінь. Саме тому для підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами адміністрація навчального закладу керується такими критеріями:

- науковість,

- системність,

- систематичність,

- практична спрямованість,

- конкретність,

- оптимальне поєднання різних форм та методів роботи.

- оперативність.

Під час планування методичної роботи особливе значення приділяємо вивченню не лише результатів навчання та виховання школярів, а й усебічному оцінюванню особистісних рис та професійних умінь учителя.

Серед основних задач, які ставить перед собою методична служба закладу, варто виділити:

Ø спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;

Ø створити умови для підвищення професійного рівня педагогів (відповідно до діагностики та кваліфікації) і рівня інформаційної компетентності;

Ø сприяти науково-дослідницькій діяльності педагогів. Вивчати та популяризувати досвід творчих вчителів закладу, знайомити з передовим педагогічним досвідом вчителів у межах району, області, України.