Підручники для школи
 
Криворізька гімназія №18 Криворізької міської ради
 
Агитки - Анимированные флаги стран

Методична проблема закладу

 

Обласний науково-методичний проєкт

на 2020-2023 роки:

«Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи»

Міський науково-методичний проєкт:

«Педагогічні стратегії розвитку самоефективності здобувачів освіти у період розбудови Нової української школи» 

Науково-методичний проект закладу

на 2020-2023 рік:

«Педагогічний вплив на розвиток самоефективності особистості»

Мета:

залучення педагогів до наукового пошуку, вдосконалення форм, методів та технологій навчання на основі компетентнісного підходу, психологізація та педагогізація освітнього простору з метою розвитку самоефективності як головної умови самореалізації сучасної людини.

Завдання:

1. Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій розвитку самоефективності особистості в умовах нових форм організації навчально-виховного процесу (традиційної, дистанційної, змішаної).

2. Відбір пакету методів та методик діагностики рівня розвитку основних компонентів, що характеризують самоефективність учнів різних вікових груп.

3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань проєкту.

4. Накопичення, популяризація та впровадження досвіду роботи педагогів в умовах утвердження нових форм організації навчального процесу, зокрема, дистанційної, індивідуальної, змішаної.

5. Підготовка педагогів до запровадження основних ідей проєкту через дистанційні курси, тренінги, семінари, конференції, самоосвіту.

6. Підготовка публікацій у педагогічній пресі, електронних виданнях, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проєктом.

7. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проєктом.

Етапи реалізації проблеми:

І етап - 2020-2021 н. р. – концептуально-діагностичний

ІІ етап - 2021-2022 н. р. – практичний (системний)

ІІІ етап - 2022-2023 н. р. – підсумковий