Криворізька гімназія №18 Криворізької міської ради
 
Агитки - Анимированные флаги стран

Способи підвищення навчальної мотивації учнів

Інформаційна пам'ятка на тему :

“ Способи підвищення навчальної мотивації учнів”

Вчителям та батькам учнів :

1.На уроках не треба використовувати ситуації змагання, краще використовувати аналіз та порівняння особистісних досягнень і результатів. Якщо і порівнювати дітей, то краще порівнювати їх між собою.

2.Необхідно пам'ятати, що покарання за неправильне вирішення завдання є найменш ефективним заходом,яке викликає негативні емоції та та впливає на розвиток дитини і його навчання.

3.Стежити за тим, щоб навчальні завдання не лише відповідали віковим обмеженням, а й мали рівень оптимальної складності ( посильні завдання), сприяли виявленню майстерності та компетентності дитини.

4. Використовувати такі методи, як :

А) повторення: підкріплення не пізніше, ніж через 10-15 хв. після вивчення і подальше періодичне відтворення у різних формах (механічного відтворення, переказу, переформулювання)

Б) розбиття складної інформації на структурні одиниці, порції, логічно пов'язані поміж собою і їх засвоєння в межах одного заняття, без тривалої перерви;

В) довільне запам'ятовування через вольові зусилля: чітке завдання щось запам'ятати, нагадування про різні переваги запам'ятовування (штучне підвищення цінності), встановлення часовий контекст запам'ятовування (розрахунок на триваліше запам'ятовування, як правило, забезпечує його міцність).

Г) досягання повного і глибокого розуміння матеріалу, логіки його побудови через упорядкування засвоюваного матеріалі, виділення і запам'ятовування суттєвого, не перевантажуючи пам'ять другорядними деталями. 

Ґ) досягнення мимовільного запам'ятовування через емоційне забарвлення матеріалу - виказування деякої незгоди з інформацією, подиву, задоволення.

Д) внесення штучних зв'язків у нелогічний матеріал, який важко запам'ятати (іноземні слова, номери телефонів, важковимовні поняття та інш.): метод локального прив'язування (матеріал асоціюється з певним розташуванням у просторі); метод словесних посередників (матеріал прив'язується до ряду осмислених слів); метод розбиття на групи (розбиття ряду об'єктів на частки і поєднання часток в ритмічну структуру при вимові назв об'єктів через інтонаційне виділення або виклад у формі віршів.

Е) запам'ятовування опорних слів, дат, з якими пов'язується те, що заучується (при цьому подальше пригадування залежить від того, наскільки часто зустрічалося дане слово чи дата у минулому досвіді людини).

метод асоціацій - утворення зв'язків матеріалу, що запам'ятовується, з зоровими образами (умовами завчання, уявленнями, що викликав матеріал та іншим).

Джерело:

1.Сайт НаУрок

2.https://docs.google.com/document/d/1Zyi_r7K1WdCVhI7ZrPtepgN0NCRUSKpHnWHgZZLuNKs/edit